Sakal ve Bıyık Ekimi

Sakal ve bıyık ekimi, yine lokal anestezi altında uygulanır. Ense bölgeden çıkan saç kökleri, ihtiyaç duyulan bölgeye nakledilir. Yaklaşık olarak 7-8 saat sürer. 15. günden sonra 2ay kadar sürecek olan dökülme döneminin ardından 9. -12.aylarda hemen hemen tamamı çıkmış olur ve sonuçlar tamamen doğal ve kalıcı olmaktadır. Operasyon için bireylerin sakal yapısının son halini alması açısından 18 yaşını doldurmalarının beklenmesi önerilmektedir.