FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu)Yöntemi ile Saç Ekimi

Bu teknik cerrahi bistüri kullanılmaksızın saç foliküler ünitelerinin (greft) bu işleme özel mikromotor ile çıkarılması esasına dayanır. 0,6-1,4- mm’lik özel uçlara sahip mikromotor ile cildin üst tabakası, kıl ortada kalacak şekilde alınır ve yine bu işlem için özel  mikro pensetlerle foliküler ünite, alttaki gevşek dokulara hiç bir zarar vermeden çıkarılır. Her bir  foliküler ünite 1-4 saç ve kökünü içerir. Bu işlemden önce folikül çıkarılacak bölgedeki saçlar 1-2 mm kalacak şekilde traşlanır. Hem verici hem de saç ekimi yapılacak alıcı alanda lokal anestezi uygulandıktan sonra alınan tek tek foliküller saçsız alana transplante edilir

Tekniğin avantajları ;

1 hafta içinde foliküllerin alındığı alandaki minik delikler iz bırakmayacak şekilde kapanır. Arka arkaya veya gün aşırı seanslar uygulanabilir ve her seansta 1500-4500 saç folikülü alınabilir, yani yaklaşık 3000-10000 saç teli 1 seansta ekilebilir. Seanslar arasında klasik teknikte olduğu gibi beklemek gerekmez. Ayrıca verici alanda uyuşukluk, kanama, yara izi ve dikiş alınması gerekliliği yoktur. Ense bölgesinden saçlı deri şeridi çıkarılmadığından iyileşme çok daha hızlı olmaktadır.

Baş bölgesinde yeterince folikül bulanmadığı durumlarda vücudun değişik yerlerinden ( göğüs, sırt, karın, bacak bölgesinden vs. ) foliküler üniteler alınıp başa transfer edilebilir. Kişinin kafa derisindeki saç kılı sayısı, operasyon için hastanın aday olup olmadığını belirlemez.

Tüm bu avantajlarının yanında saç folikülleri tek tek çıkarıldığından klasik yönteme göre uzun süren bir işlemdir. Ancak standart saçlı deri eksizyon tekniğinde (klasik saç ekimi-FUT) ise tek seansta 1500-2000 foliküler ünite elde edilebildiği de göz önüne alındığında işlemin uzun olmasının bir nedeninin de sayısal olarak daha fazla greft  alınması olduğu açıktır.

Tabii ki FUE tekniği ile yapılan ekimlerde sayısal olarak daha fazla saç teli ekilebildiğinden maliyetleri biraz daha fazladır. Ancak tekniğin ilk tanımlandığı dönemlerde daha pahalı olduğu da unutulmamalıdır.

Hangi teknikte olursa olsun, saç restorasyon cerrahisini, saçlı deri anatomisini ve cerrahisini en iyi bilen, uygulayan Plastik Cerrahların yapması uygun olacaktır.